Nijs - Skoalmuzyk

2 april 2020

Nijs!
Mei tank oan de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, de Stichting Herbert Duintjer Fonds, Het Nieuwe Stadsweeshuis, Poiesz Mantgum (bydrage Jeugd Sponsor Actie 2020) en KIK2.0 hawwe wy by Van der Glas al in prachtige set skoalmuzykynstruminten oanskaffe kinnen foar de muzyklessen op basisskoallen De Pikeloer Wiuwert, Dûbelspan Boazum, De Fôlefinne Easterwierrum, De Gielguorde Mantgum en It Pertoer Weidum!
 
Wy hoopje dat alle bern út de groepen 1 oant en mei 8 fan boppesteande basisskoallen der ergens dit jier én de jierren dêrnei in hiel soad wille oan belibje meie!
 

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring