Stipers Memories of a nightclub

5 maart 2016

Wêr soene wy wêze sûnder belutsen stipers? Mei tank oan ûndersteande bedriuwen kin Harmonie Weidum konserten lykas Memories of a nightclub organisearje! Us tank is grut, wy sette harren dan ek graach yn it sintsje;

Wiersma Tenten&Catering

Studio Smids

Fratsaria

Roelof’s Catering

De Lytse Trije 

Van Gunst Asbestsanering

Boubedriuw van der Vegt 

Knipkeamer Rixt

Kapsalon Rommy

Bij Maaike

Ons Plakky

Studio Roscher 

Uitvaartzorg Bijlsma

Kaspers & Schingenga

Asbêste asbest, inventarisatie en advies

PDF-grafie

Janneke de Boer Tekst en Kommunikaasje

Studio Haaima

Klussenbedrijf it Wiel

Op ‘e Skille

(+ 1 anonime stiper: do ek bedankt!)

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring